Piran adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Atalar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Piran [ Kürd pîran "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1928k: Pîran [ Kürd Pîran "dedeler" ]
1810d: Pîran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi oldu. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ Nehir adı olan Dicle, Akkadca/Asurca Tiglath adının Arapça biçimidir. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
  Ömürlü mah - Mazıdağı - Mardin
1917ht: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928k: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Doğanyurt köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928k: Piran [ Kürd pîran "dedeler " ]


Grafik harita göster     haritada ara : km