Pinaka adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928 📖 Pinaka
1909hb 📖 Pineka [ Yun pínakas "levha" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'te boşalmış, 1922'den sonra Drama'lı Pomak muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Petriç ve Menlikli Pomaklar birinci Balkan harbinde Doyran yakınındaki Demirhisar (Sidirokastro) tren garında toplandılarsa da köylerine dönerler ve barakalarda yaşarlar. İkinci Balkan harbinde Selânik civârına kaçarlar. Gemiyle Tekirdağa bırakılırlar. Yaya olarak ulaştıkları Silivri'de Çanta, Karabıçak ve Kavacık köylerinde zor şartlarda oturan Pomak kâfileden Petriçliler birkaç ay sonra Bulgaristan'a iltica eden Pinekalıların evlerine taşınır. Helen kontrolünde iken Pinekadan kovulan Pomaklar Mengeret (Düzova), Hasboğa ve Ahmetbey köylerine iskân edilir. 1922'de Helenistan'a kaçan Ayanalıların evlerine de Menlikliler yerleşir, Pineka tekrar Petriçli Pomaklara kalır. Manav
  Damlarca köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 Finiki Revî [ Kr finikê rewî "yolcu Finik" ]
K1597 📖 Finik
Y17 📖 Pinaka
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Antik çağda zikredilen Pinaka/Phainaka kentidir. Strabon (1. yy) ve Ammianus'a (4. yy) göre Korduênê ülkesinin başkenti idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km