Pertag adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
K1597 📖 Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Sünni Türk/Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 408 (16%), Müslüman: 2088 (84%), Toplam: 2496 metonio
■ Pertek'in merkezi ve 7 yerleşimi Sünni Türktür. Geriye kalan köyler Alevi-Zaza, Sünni-Kürt ve Alevi-Kürt'tür. Mehmet Ali
  Saksı mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖 Pertek
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 93 Harbi yıllarında köyün Türk-Sünni halkının bir kısmı Sivas ve Maraş'a göç etmiş. Yakın zamanlarda bir kısım Doğubeyazıtlı Kürtler yerleşti. metonio
  Tekyol köy - Muş_M - Muş
1556b 1916h 📖 📖 Pertek
E680 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 967 tarihinde Daron beyi Çordvanel Mamigonyan tarafından Arakelots Manastırına vakfedilen Pertag köyüdür. Adını köyün hemen doğusundaki dağda bulunan Asdğapert (`yıldızkale`) kalesinden alır. 20. yy başında 150 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Eski adı Pertek olan köye Trabzon Çaykara'nın bir kaç farklı köylerinden insanlar yerleşir. (Rum asılı bir kaç aile, Dağıstanlı bir kaç ile). Aynı zamanda köyde yerlerinden sürgün edilen 4 Kürt aşireti yerleşir. Karadeniz muhacirleri aradıklarını bulamaz ve 1948'de yerleştikleri yeri son aile 1981 yılında son muhacir terk eder. Türk
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1556b 📖 Pertûk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pertak
E1900~a 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Dinlence mah - Erciş - Van
1928 📖 Pertak
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Doğanlar mah - Edremit - Van
1928 📖 Pertek / Pertik
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km