Pertag adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878, E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1660eç: Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ İlçe merkezi yerlileri çoğunlukla Karakeçili aşiretinden Sünni Oğuz Türkmenleridir. metonio
  Saksı mah - Pasinler - Erzurum
1928k: Pertek
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
  Tekyol köy - Muş_M - Muş
1928k: Pertak
E967: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 967 tarihinde Daron beyi Çordvanel Mamigonyan tarafından Arakelots Manastırına vakfedilen Pertag köyüdür. Adını köyün hemen doğusundaki dağda bulunan Asdğapert (`yıldızkale`) kalesinden alır. 20. yy başında 150 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Eski adı Pertek olan köye Trabzon Çaykara'nın bir kaç farklı köylerinden insanlar yerleşir. (Rum asılı bir kaç aile, Dağıstanlı bir kaç ile). Aynı zamanda köyde yerlerinden sürgün edilen 4 Kürt aşireti yerleşir. Karadeniz muhacirleri aradıklarını bulamaz ve 1948'de yerleştikleri yeri son aile 1981 yılında son muhacir terk eder. Türk
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928k: Pertük
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
Kürd yerleşimi
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Pertak
E1914: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Dinlence mah - Erciş - Van
1928k: Pertak
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Doğanlar mah - Edremit - Van
1928k: Pertek/Pertik
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km