Penek adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatalbayır köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Penek
1514 Krz 106: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Penek köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl, K: Penek
E390 Pav, Aşx: PanagArkuni [ Erm "kral ordugâhı" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km