Penek adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Penek
1514fk: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Penek mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: Penek
E666: PanagArkuni [ Erm "kral ordugâhı" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km