Pekreşin adında 1 yerleşim bulundu.
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946 📖 Pekreşin
1928 📖 Beğreşîn
R1889 📖 Pekraşen [ pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km