Pazents adında 1 yerleşim bulundu.
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900- HSH: Pazents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km