Palu adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E600- Parp 75: Palu (idari bölge) [ Erm ]
E474 MKh, Aşx: Palahovid (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tekil genitiv ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köylüsü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde çok az sayıda Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
  İnişli köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Palo
Arap (Bıdri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km