Palu adında 1 yerleşim bulundu.
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E666: Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
E490: Palu (idari bölge) [ Erm "Pal (tamlayan hali) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tamlayan hali ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köylüsü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde çok az sayıda Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km