Palanga adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Başdirek mah - Darende - Malatya
1916ht: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
  Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1878: Palanga
1870n: SofiPalangası [ Tr palanga "hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Palanga mah Günyüzü - Arapgir - Malatya
1928k: Palanga
  Bulmuş köy - Tercan - Erzincan
1928k: Palanga [ Tr "küçük kale" ]
1891c: Palanka
Alevi yerleşimi
■ Erzincan Alevilerinin dini ve kültürel merkezi idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km