Pırtanos adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928k: Pırtanos
E1902: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Beğendik mah - Olur - Erzurum
R1889 1928k: Pirtanos [ Erm prdanots? "çömlekçili" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km