Pırtanos adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çimenli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Pırtanos
E1902 Epr: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Beğendik köy - Olur - Erzurum
R1889 k1928 RAl, K: Pirtanos [ Erm prdanots? "çömlekçili" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km