Pınarlı adında 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarlı mah - Bayındır - İzmir
1928: Burgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
  Gözede mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1960, 2000: Pınarlı
1521t: Gözede
  Pınarlı köy - Dinar - Afyon
1928: Norgaz [ Yun ]
Y17: Orgás (neh)
■ Antik yazarlardan sadece Strabon Dinar yakınında Orgas ırmağını anar. Norgaz adı ırmaktan alınmış olmalıdır. SN
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928: İkbaliye
G1900~: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  Pınarlı köy - Tokat_M - Tokat
1947: Kurtpınarı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kürtpınarı olan adı 13.02.1947'de resmen Kurtpınarı olarak değiştirildi. Ancak 1965 nüfus sayımında Pınarlı görülür. SN
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916h: Pınarlı
  Pınarlı köy - Çamoluk - Giresun
1928: Pağnik
1916h: Paynik [ Erm pağnik "ılıca" ]
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza yerleşimi
  Pınarlı mah - Yomra - Trabzon
1960: Çukur
1928: K. Şana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şana için Çınarlı-Yomra köyüne bakınız. SN
  Pınarlı köy - Çayırlı - Erzincan
1917h: Toxlistan
yerleşimi
  Pınarlı mah - İspir - Erzurum
1928: Akındos [ Erm ]
  Pınarlı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Mişki
Kürd yerleşimi
  Pınarlı köy - Hopa - Artvin
Lz2009: Ançiroxi
Hemşinli yerleşimi
  Pınarlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk: Sxloban [ Gürc sxlobani "armutköy" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Pınarlı mah - Erciş (Kocapınar bucağı) - Van
1928: Xaçrob
1925h: Xaçrov aş. [ Erm xaçerov "haçlarlı" ]
■ Önemli bir ziyaret makamı olan Medzop manastırının hemen aşağısındaki konak yeridir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km