Oskîx adında 1 yerleşim bulundu.
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h: Oskîx
E1878: Otsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ 1902'de 50 hanede 46'sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km