Odabaşı adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Odabaşı mah - Yunak - Konya
1895d: Odabaşı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 10.09.1895 Topal Hacı Hasan Ağa ile adamlarının civar kuradaki gasb ve yağmalama hareketlerinin meni hususunda Odabaşı karyesi muhtarı ve ahali tarafından gönderilen arzuhalin tahkiki. deyar heyran
  Odabaşı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1946k: Kavaslı
1526t, 1915hb: Kavvasiye/Kuweysiye [ Ar el-qawwâsiyye "kılıçlı veya muhafızlı veya silahlı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Odabaşı mah - Nusaybin - Mardin
1928k: GundikŞükrî [ Kürd gundikê şukrî "Şükrü köyü" ]
  Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Dedin
1916hb: Dadi


Grafik harita göster     haritada ara : km