NovoEstonskoye adında 1 yerleşim bulundu.
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
1928: Karacaviran
E1918: Estonagan [ ErmRus "Estonlu" ]
R1889: Novo Estonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km