Neribi Topalan adında 1 yerleşim bulundu.
  Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Topalan [ Zz "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza (Sünni) (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij


Grafik harita göster     haritada ara : km