Muradiye adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muradiye mah - Yunusemre (Muradiye bucağı) - Manisa
Eski adı: Kâfirbozköy
Eski adı: Hamidiye
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Dilek mah - Saruhanlı - Manisa
1968k: ÇepniMuradiye [ Tr çepni "aş." ]
1928k: Muradiye
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Muradiye mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Muradiye
■ Laz yerleşimi Manav
  Muradiye mah - Hendek - Sakarya
1928k: Muradiye
G1900~: Toxveti
■ Laz yerleşimi Manav
  Muradiye bld - Rize_M - Rize
1913tz: Muradiye
1876s: SalarxaRuspa [ Yun ]
1854hk: Ruspa
■ Köy halkının büyük bir kısmı köklerinin Gümüşhane/Kürtün'den geldiğini iddia etmektedir. metonio
  Muradiye ilçe - Muradiye - Van
1928k: Muradiye
E788, E1902: Pergri Բերկրի [ Erm "şenlik" ]
1660eç, 1916ht: Bargiri/Bergiri (idari bölge)
■ 1035 yılında kentin Bizans imparatoru 4. Mihail tarafından yerel Müslüman Ermeni hükümdarından alınması kaydedilmiştir. Halk arasından yaygın olan Kürtçe <> `beygirli` veya `ağır yüklü` yorumu bilgisizlik eseridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km