haritada ara :   km  
Mula/Muxula adında 1 yerleşim bulundu.
Alazlı mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖: Mula/Muxula [ Yunanca moúla "değirmenler" ]
■ Standart Yunanca mýlos (`değirmen`) sözcüğü Pontos Rumcasında y > ou kuralı uyarınca moúlon, çoğ. moúla şeklini alır. SN
■ 1530 tarihli Tahrir defterinde ismi Mula olarak geçen köy, Muhula olamaz. 1530'da Mula olarak kayda alınan köy şimdi de eski ismi Mula olarak bilinen aynı köydür, yani Alazlı'dır. M.Hanefi Bostan'ın 15-16. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli çalışmasında, 1583 tarihli Tahrir defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmezken, 1650-1651 yılı Avarızhane defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmektedir. Ayrıca 1583 yılı Tahrir kayıtlarında geçmeyen Muhula, 1682 Tahrir kayıtlarında geçmektedir. Buradan şu sonuca varılabilir ki 1583'te Muhula diye bir müstakil köy yoktu ya da bölgesel konumu nedeniyle Metinganiya köyleri denilen 8 köy içerisinde olan bir köy ile birlikte kayda alınmış olmalıdır. cykurdoglu
■ Mula: Alazlı'nın eski adı. Köyün alt tarafındaki derenin üstünde bir zamanlar 7-8 tane değirmen varmış. Birisi halen (2011) sağlam ve faaldir. Diğerlerinin de bazılarının kalıntılarını görmek mümkündür. Anames (Mula'nın eski adı): Yun. Anemos "rüzgâr". Değirmenlerin olduğu derenin adı da Anemes Deresi'dir. Kseros
■ Eski kayıtlarda adı görülen "Mula Karyesi"nin günümüzdeki ismi "Kuruçam" köyüdür ve "Muhula" olarak bilinir. Bu köy 1530 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde şu şekilde görülür: Mula karyesi, Akça-abad nahiyesi. Seddül Bahir
■ Mula: kolkh-Zan dili olan Lazca ve Megrelce de Bölgede de yatişen bir tür Karaağaç. isa tabili
■ Koord: 40° 51' 3'' D, 39° 22' 51'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.