Muhacirköy adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uzunalan köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Uzunalan
1906hk: MuhacirKöyü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halkının Bulgaristan muhaciri Avşar Türkmeni olduğu rivayet edilir. SN
■ Bulgaristan muhaciri Avşar Türkmenleridir. Osmanlı'nın iskân politikası sonucunda Deliorman'a sürülmüşlerdir. 93 Harbi sonucunda yeniden Anadolu'ya gelmişlerdir. Tahtacı
  Karapınar mah - Salihli - Manisa
1911ht: Muhacirköyü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Doğankonak mah - Göksun - Kahramanmaraş
1928k: Haydan [ Kürd "Haydarlar" ]
Eski adı: Muhacirköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün tamamı Ardahan Posof kökenli Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
Kr: Egiyan
1928k: Yesemek
1916ht: MuhacirKöyü
Türkmen yerleşimi
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Hamidiye mah - Yazıhan - Malatya
1928k: Hamidiye
1916ht: MuhacirKöyü
■ Kısmen Kürd (Drêjan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km