Midya/Mediya adında 1 yerleşim bulundu.
  Oyuklu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893, 1917ht: Midya/Mediya
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km