Meydancık adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Meydancık köy - Battalgazi (Eskimalatya bucağı) - Malatya
k1928 K: Meydancık
■ © 16.10.1907 Malatya'nın İzoli nahiyesinden ve Hanikinzade sülalesinden İbrahim Bey'in zulmünden ve silahlı adamlarıyla oğlu Ali Bey'i katl ile diğer oğlunu yaraladıklarından bahisle derdestlerini isteyen ve müracaatının semeresiz kaldığını bildiren Meydancık karyesinde mukim Hanikinzade Hacı Bedreddin'in arzuhaline bakılarak gereğinin yapılması. deyar heyran
■ Yöre halkı arasında kullanılan eski adı Beskan'dır. Eski köy baraj altında kalmıştır. Berat Doğan
  Meydancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Bezkan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Meydancık
  Meydancık bld - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
hy1913 Kiep: Diyoban [ Gürc diobani/didi ubani "büyük mahalle" ]
1571, k1928 Krz 47, K: İmerxev (idari bölge) [ Gürc imerxevi "karşıdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ İmerhev vadi ve nahiye adı, Diyoban merkez köyün adıdır. Halkı 16. yy ortalarından bu yana Müslüman olup halen Gürcüce konuşurlar. SN
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Meydancık
R1889 RAl: NovoPetrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Meydancık köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
E1900 K&P, K: Meydancık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km