Mersin adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mersin il - Aa - Mersin
1811 📖 Mersin
Y550 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
Y-350 Y610 📖 📖 Zephyrion [ Yun "batı yeli" ]
1933 📖 İçel (idari bölge)
1665 📖 Mersinoğlu (köy)
■ Antik Zephyrion (Hadrianoupolis) kenti 8. yy'da Arap istilası ertesinde terk edilmiştir. 1811'de yöreyi ziyaret eden Beaufort Mersin'i sahilde birkaç kulübeden ibaret bir yer olarak tanımlar. İskele 1830'larda, Mısır egemenliği döneminde Rum ve Fransız özel kişilerce kuruldu; kısa sürede yerleşim odağı oldu. ■ İçel öteden beri Silifke-Mut bölgesinin idari adı idi. İl merkezi 1933'te Silifke'den Mersin'e taşındı. SN
  Mersin mah - Perşembe - Ordu
1916h 📖 Mersin
  Özmersin mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖 Mersin [ Yun ]
1946 📖 Aynadyoz (mah) [ Yun ]
■ Mersin belediyesine adını veren eski Mersin köyü burasıdır. SN
  Mersin mah - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖 Mersin [ Yun ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Eski Mersin köyü ile Yalıköy, Taşlıca (Vartara), Üzümlü (Koftez) köyleri 1991'de birleştirirlerek Mersin belediyesi adını aldı. SN
■ Köy halkının çoğunluğu son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km