Meradis/Meredis adında 1 yerleşim bulundu.
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km