Meradis/Meredis adında 1 yerleşim bulundu.
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖 Meradis / Meredis [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km