haritada ara :   km  
Menemenye | Tarxaniyat adında 1 yerleşim bulundu.
Menemen ilçe - Menemen - İzmir
1530t 📖: Menemen
1512c: Tarxaniyat (idari bölge) [ Yunanca Tarxaniôtês "öz. (hanedan adı)" ]
Y1308 Y1462 📖 📖: Mainoménou Kámpos (ova) [ Yunanca "su baskını ovası" ]
■ 16. yy’dan itibaren `Menemen namı diğer Tarhaniyat` kazasının merkez köyüdür. Tarhaniyat adı, 13. yy’da Bizans devletinde önemli roller oynayan (muhtemelen Türk kökenli) Tarxaniotes ailesine işaret eder. Menemen esasen ovanın adıdır. Kasaba adı 19. yy’a ait bazı belgelerde Yazhisar olarak zikredilir. SN
■ Menemen adının özgün biçimi Yunanca taşkın su/sel suyu anlamına gelen Mainomenos'tur ve Gediz/Hermos nehrinin Menemen ovasında yaptığı taşkınlardan dolayı bu ismi almış olması olasılığı yüksektir. ahmet uhri
■ Menemen ismi şehir halkının şivesinde Melemen veya Melmen şeklinde telaffuz edilme eğilimi gösterir. Köylerde de yaygın telaffuz Melemen veya Melmen'dir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde şehir ismi Melemen olarak geçer. İsmail Kurun
■ Koord: 38° 36' 19'' D, 27° 4' 12'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.