Mehina adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
Kr: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar (aş.)" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
Kr: Mehenna
Kr: Mehêna
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kayıklı köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928k: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km