Mehina adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
K: Mehîna
1782z: Mihyanlı (aş.) [ mehînan "kısraklar" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Kayıklı köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928: Mehîna [ Kürd "kısraklar" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km