Medzakrag adında 1 yerleşim bulundu.
  Göztepe köy - Pazaryolu - Erzurum
1928 K: Mezgirik
E1900: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km