Maskan adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yaylacık mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖 Maskan [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Meskâni Karîr [ Tr "Karer (nahiyesi) evleri" ]
1916h 📖 Maşkân
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova'nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km