Margi adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozlubel mah - Tepebaşı - Eskişehir
1928 📖 Margı
  Dere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K 📖 Xerzan
E1900~a 📖 Marge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Xerzi) yerleşimi
■ Köyün yakınında eski bir kilisenin yıkıntıları duruyor. Bu yıkıntı taşlarına "Kilise Taşları" anlamına gelen "Kevirén Déré" deniyor. Köyde Xerzan (Erzen) Aşiretine bağlı Kürtler yaşıyor. Civarda Xerzi diye biliniyorlar. Aydın Ünlü
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Merganz [ Erm "çayırlar" ]
S1840 📖 Margi [ Er/Kr "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km