Mahbubank adında 1 yerleşim bulundu.
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
1928k: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900~: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km