Lizan adında 1 yerleşim bulundu.
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km