haritada ara :   km  
Lic adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
1928 📖: Görköy [ Tr göl? ]
E1902 📖: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖: İliç
E1878 📖: Lick/Lıcik Լիճք/լճիկ [ Erm "göller/gölcük" ]
1643a 📖: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t 📖: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Liç [ Erm lic "göl" ]
1522t 📖: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Liç
E1902 📖: Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a 📖: Lice / Ilıca
1869s 📖: Lice
S1000~ 📖: Laggâ / Lagô [ Sür lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
Çamurlu köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1925h 📖: Liç [ Erm "göl" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.