Liç adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
1928: Görköy [ Tr göl? ]
E1902: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h: İliç
E1878: Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643a: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928: Liç [ Erm lic "göl" ]
1522t: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
  Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Liç
E1902: Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a: Lice / Ilıca
1869s: Lice
S1000~: Laggâ / Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çamurlu köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1925h: Liç [ Erm "göl" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km