Lefke adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavak bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
k1928 K: Kavak
Y1900- Im: Lefki [ Yun "kavak" ]
  Osmaneli ilçe - Osmaneli - Bilecik
1895: Lefke
Y1150 Kom: Léukai [ Yun "kavaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kilise binâsı ile böcekhâne hâlen ayaktadır. 14. asır başında bölgede bulunan Osmanlılar fetihten sonra Samsa isimli bir Ruma gösterdiği faydalardan ötürü Lefke su ağzındaki hisarcığı hediye etmiştir. Manav
  Çınarlık köy - Akçaabat - Trabzon
1522 TT-387, K, K: Lefka [ Yun léuka "akçaağaç, kavak" ]
■ 20. yy başında kısmen Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Çınarlık köyü’nün eski adı olan “Lefka” adı, 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 727’de Akça-abad nahiyesinde; “Lafka karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km