Ladiqers adında 1 yerleşim bulundu.
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
Kr: Ladiqers
R1889 1928k: Vladikars [ Rus vladikars "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, Erivan'ın Goma Sımoka köyünden, Kars Wazê (Ölçülü) köyüne göç ederler. Bir kısmı Wazê'de kalır, bir kısmı da buraya göç eder. Köy halkı bu köye Ladiqers der. Qazi
■ Köyde Kürt aile yoktur. Halk Borçalı göçmeni Terekemelerden oluşur.Yerel halk Ladıkars der. emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km