Kuriman adında 1 yerleşim bulundu.
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kuriman [ Zz kuermu "dağlılar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar


Grafik harita göster     haritada ara : km