Kulb adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kulp ilçe - Kulp - Diyarbakır
1865h, 1928k: Pasur
1869s: Kulb (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kulp idari bölge adı, Pasur kasaba adıdır. SN
■ © 19.08.1894 Talori ve Kulp cihetindeki silahlı Ermeni fesede ve eşkiyasının Favrikad, Bekranlı ve Badikanlı aşiretleri üzerine hücumla mücadele vuku bulduğundan tenkilleri zımnında asakir-i şahanenin hemen sevki. deyar heyran
  Alaca mah - Kulp - Diyarbakır
1928k: NederaniKulb [ Kürd nedaran "yoksullar" ]
1916hb: Kulb
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Pasur köyüne taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km