Kubadâbâd adında 1 yerleşim bulundu.
  Kubadabat mv - Beyşehir - Konya
Os: Yenişar [ Tr "yeni şehir" ]
1236y: Kubadâbâd [ Tr "Kubad sarayı" ]
Y1200~: Agrinos
■ Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın 1236'da yaptırdığı Kubadabas sarayı ile ün kazanan kasaba, 18. yy'da Beyşehir Gölünün yükselmesiyle sular altında kalmıştır. Kubad Şehname'de anılan efsanevi İran padişahıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km