Kuşburnu adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuşburnu mah Sur - Sur - Diyarbakır
1960- DİE: Evrenî
  Hacıahmet köy - Horasan - Erzurum
k1968 K2: Kuşburnu
k1928 K: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km