Kuşburnu adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuşburnu mah Sur - Sur - Diyarbakır
1960-: Evrenî
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968k: Kuşburnu
1928k: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Kuşburnu köy - Diyadin - Ağrı
1911ht: Caneqiz


Grafik harita göster     haritada ara : km