haritada ara :   km  
Kozan adında 12 yerleşim bulundu.
sırala 
Kozáni il - Kozáni - Kozáni GR
B1913 📖: Kojani
1909hr 📖: Kozana
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1900'de Kınçov sayımına göre kaza merkezinde 3000 Türk ve 2800 Rum ile az sayıda Vlah nüfus vardı. SN
Kozanovo Козаново köy - Asenovgrad - Plovdiv BG
1863h 📖: Kozan
Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kozan
Kozan mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Kozan
■ Tarihçi Polybius bu kentle komşu Selge arasındaki savaştan söz eder. SN
Kozan köy - Çandır - Yozgat
1928 📖: Kozan
Türkmen (Akçakoyunlu) yerleşimi
Kozan ilçe - Kozan - Adana
E1136 1928 📖Sis
Y1057 📖: Sísia / Sísion
1869s 📖: Kozan (idari bölge) [ Kr "ağıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İlk kez 964 yılında II. Nikephoros'un Kilikya seferi münasebetiyle anılan kent, 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani merkezi idi. Sis Patrikliği makamı halen Lübnan'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Yörük Türk yerleşimi. MHP'nin kurulduğu yerdir. Ahmet
■ Kozan Oğuz Boylarına mensup Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bir yerleşim yeridir. MHP'nin 1969 yılında kurulduğu Büyük Kongre Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi isim değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Elbette başka konularda da değişiklikler oldu. Günümüzde Türkmen töresi, gelenekleri ve görenekleri bütün Türkmen Oymaklarınca muhafaza edilmektedir. Ahmet Savi
Kozan köy - Adıyaman_m (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kozan [ Kr "koyun damları" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Işıklar mz - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖: Kozan [ Kr "koyun ağılları" ]
1928 📖: Bayrik [ Kr bêrik "meracık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy'a ait Mar Aharon Süryani manastırının etkileyici kalıntısı köyün batı yanındaki Baret dağının zirvesindedir. SN
Kozan mah - Sur - Diyarbakır
1928 📖: Kozan [ Kr "koyun ağılları" ]
■ Yaşar Kemal'in bahsettiği, Kayseriden Osmanlı döneminde sürgünle gelen ve anadili Kürtçeleşen Avşarların bulunduğu bir köydür. metonio
■ Halen Türkçenin aktif olarak konuşulduğu Avşar boyuna mensup Bozdoğan Türkmenleri'nin yaşamakta olduğu bir Türkmen köyüdür. Mehmet Kaya
Üçağıl mah - Midyat - Mardin
K 📖: Kozan
1928 📖: Kozi [ Kr kozê "koyun ağılı" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Mhallemi-Arap ittifakına bağlı Kürt nüfusu vardır. SN
Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖: Hosan
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.