Kozan adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yukarıbey köy - Bergama (Kozak bucağı) - Izmir
k1946 MYK: Kozak (idari bölge)
k1928 K: Kozan (idari bölge)
  Kozan köy - Geyve - Sakarya
h1910: Kozan
  Kozan köy - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
k1928 K: Kozan
  Kozan köy - Çandır - Yozgat
k1928 K: Kozan
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
k1928 K: Sis
E1163 Mat, Bibi: Sis
1869 S-Di: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesnin bir kanadının ruhani başkenti idi. Sis Patrikliği makamı halen Lüban'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Anlamı ve kökeni belirsiz olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Kozan köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kozan [ Kürd "koyun damları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
k1928 K: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Kozan mah - Sur - Diyarbakır
k1928 K: Kozan [ Kürd "koyun ağılları" ]
  Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km