Kozan adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yukarıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1946k: Kozak (idari bölge)
1928k: Kozan (idari bölge)
  Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Kozan
  Kozan mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1910ht: Kozan
Y-146 Y535: Pednelissós/Petnelissós [ Luw ]
■ Tarihçi Polybius bu kentle komşu Selge arasındaki savaştan söz eder. SN
  Kozan köy - Çandır - Yozgat
1928k: Kozan
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
E1136, 1928k: Sis
1869s: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani başkenti idi. Sis Patrikliği makamı halen Lüban'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Anlamı ve kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Kozan köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Kozan [ Kürd "koyun damları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
1928k: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Kozan mah - Sur - Diyarbakır
1928k: Kozan [ Kürd "koyun ağılları" ]
  Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km