Koxpınik adında 1 yerleşim bulundu.
  Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928: Koxpinik
1518b: Koxpiniklü (aş.) [ Erm ]
(Şıkaki) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km