Kop adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kop dağ - ---
  Kop köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb: Kop [ Erm gop "maden veya taş ocağı" ]
  Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop [ Erm ]
  Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1914: Kopo [ Kürd kop "zirve" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni'den oluşmaktaydı. SN
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928k: Kop
E347: Gop [Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası en erken 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî


Grafik harita göster     haritada ara : km