haritada ara :   km  
Konya adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
Ocaklar mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Konya
1902hk 📖: Gonia [ Yunanca gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. Mübadelede Pomaklar iskân edildi. Yaşlılar halen Pomakça konuşur. SN
■ Mübâdeleyle Karacaova kazâsına bağlı Tresino, Prebadište, Strupino, Bizovo ve Kapinja köylerinden Pomaklar yerleştirildi. Manav
■ Koord: 40° 26' 42'' D, 27° 45' 27'' K
Konya il - Konya Merkez - Konya
A870 📖: Konya
Y-399 Y17 📖 📖: İkónion [ Anadolu Dilleri ]
■ Yun İkonion biçimi Kawana veya Koana benzeri bir pre-Helenik addan Yunan diline uyarlanmış olmalıdır. Konya biçimi, ismin Arapçadan Türkçeye aktarıldığı izlenimini verir (Yunancadan direkt alıntıda Gönye veya Eygönye beklenirdi). Evliya Çelebi’nin “Kon, ya derviş!” deyimiyle getirdiği açıklama edebi bir şaka olarak değerlendirilmelidir. • 11. yy sonlarından 14. yy ilk yıllarına dek saltanat merkezi olan kentte, daha sonraki yüzyıllarda Mevlana Celaleddin dergâhı çelebileri siyasi ve ekonomik iktidarı elde tutmuşlardır. SN
■ Koord: 37° 52' 20'' D, 32° 29' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.