haritada ara :   km  
Kolônia adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484 📖: Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282 📖: Köğonya
E1075 📖: Koğonya
A870 📖: Koloniya
Y17 📖: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
Zilkale köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Kolona [ Yun kolônê "mezar" ]
1515t 📖: Kale aş. [ Tr "aşağıkale" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.