haritada ara :   km  
Kilise adında 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Senokos Сенокос köy - Simitli (Melnik bucağı) - Blagoevgrad BG
1910öh 📖: Kilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 48' 35'' D, 23° 14' 15'' K
Sütlüce köy - Ereğli - Zonguldak
1903a 📖: Kilise
■ Koord: 41° 12' 39'' D, 31° 44' 6'' K
Camili köy - Küre - Kastamonu
1943ha 📖: Kilise
1928 📖: Camili
■ Koord: 41° 44' 34'' D, 33° 40' 37'' K
Madenli mahalle - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946 📖: Kiliseönü
F1935 📖: Kilise
1917h 📖: Kiseli
Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 36° 27' 42'' D, 35° 59' 22'' K
Kilis il - Kilis Merkez - Kilis
A870 📖: Kilis
Y180 📖: Kiliza
Y-350 📖: Kyrrhos (başka yer) [ Yunanca "sarı?" ]
■ MÖ 300 dolayında İskender’in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya’daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis’in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Geç Antik dönemde, bugünkü Kilis ilini kapsayan piskoposluğun (’kaza’) merkezi idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent olarak kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice «kelşô» (`kireçli`) ile de bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
■ Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Martin HARTMAN eski Kilis yerleşiminin bugünkü Kilis kent merkezinin güneydoğusunda “Tarzimehan” yöresi olduğunu belirtir. Richard KİEPERT de esli Kilis’i, bugünkü yerleşimin 3 kilometre güneybatısındaki “İlizi Bahçesi" olarak gösterir. Roma İmparatorluğu kaynaklarında “Ciliza sive Urmagiganti” sözüyle geçen yöre, YAKUT’un Mu’cemü’l-büldun ve Halil bin Şahin EZ-ZAHİRİ’nin Zübdetü Keşfi’l-Memalik adlı yapıtında Azaz’a bağlı bir köy olarak belirtilmiştir. Metin Korkmaz
■ Koord: 36° 42' 57'' D, 37° 6' 54'' K
Sakarya mahalle - Darende - Malatya
1916h 📖: Kilise
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 9'' D, 37° 44' 43'' K
Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖: Bahçeder [ Türkçe "bahçe kilise" ]
1912hk 📖: Kilise
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
■ 16. yy’dan daha eski olan kilisenin İsa’nın havarilerinden ’Aziz Fadil’ adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958’de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
■ Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. C.G.
■ Koord: 39° 11' 56'' D, 37° 49' 37'' K
Onatlı mahalle (Cumhuriyet bağ) - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖: Kilise
■ Koord: 38° 13' 59'' D, 38° 4' 59'' K
Kesertaş mezra - Kahta - Adıyaman
1919h 📖: Kilise
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 38° 36' 41'' K
Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1922h: Kilise
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sorpiyan köyüne bağlı Kilise mahallesi iken köy merkesi bu mevkiye kaymıştır. SN
■ Koord: 39° 2' 2'' D, 39° 11' 50'' K
Kilise mevki (Sütpınar bağ) - Erzincan Merkez - Erzincan
E1902 📖: Gabos (man) [ Ermenice gaği pos? "topal çukuru? meşe çukuru?" ]
■ 1416'dan bu yana kayıtlara geçmiş olan Nusaybinli Aziz Hagop (Gabos) Manastırı, 20. yy başlarına dek Erzincan'dan Sebuh Dağı üzerindeki çeşitli manastırlara giden dini ziyaret yolunun ilk menzili olarak anılır. Şimdi taş yığınından ibarettir. SN
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 39° 19' 31'' K
Kilise ölü yerleşim - Kovancılar - Elazığ
1925h 📖: Kilisa
■ Murat ile Peri Suyunun kavuşum noktasında olan Kilise adlı küçük yerleşim baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 45' 49'' D, 39° 28' 32'' K
Kilise ölü yerleşim - Yayladere - Bingöl
E1914b 📖: Vank [ Ermenice "manastır" ]
■ Özlüce baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 9' 45'' D, 40° 7' 1'' K
Akyol mahalle - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Kilise [ Kürtçe/Türkçe ]
E1912 📖: Kılisa aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 7' 26'' D, 40° 55' 26'' K
Kilise mevki (Üçköy bağ) - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 📖: Mor Malke [ Süryanice "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı Mor Efrem Teodorus Kilisesi. [?? - SN] Genel olarak çevre köylerden gelen Süryaniler için ibadet yeridir. mardinli
■ Koord: 37° 14' 18'' D, 41° 25' 57'' K
Kilis köy (Turnalı bağ) - Sason - Batman
■ 2016’da köy olmuştur. C.G.
■ Koord: 38° 24' 39'' D, 41° 26' 48'' K
Kilise mevki - Muş Merkez - Muş
E1902 📖: Arakelots Vank [ Ermenice "havariler manastırı" ]
■ 20. yy başına dek bölgenin en önemli dini merkezi olan manastırdan geriye basit bir taş yığını kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 41' 45'' D, 41° 31' 10'' K
Kilise mahalle - Şenkaya - Erzurum
1914h 📖: Kilise
■ Koord: 40° 25' 38'' D, 42° 14' 33'' K
Kilise mevki - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Iskançelakorz Manastırı [ Ermenice skançelakordz "mucize gösteren" ]
■ Koord: 38° 49' 50'' D, 42° 42' 42'' K
Yoldöndü mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Inzak
1916hb 📖: Kilise
E390 E905 📖 📖: Indzak [ Ermenice ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzakisar `Indzak dağı` adıyla bilinir. 591 yılındaki Bizans-İran antlaşmasıyla bu dağ sınır noktası oldu (Honigmann 28). Burada bulunan Indzayk Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
■ Koord: 38° 23' 28'' D, 42° 48' 11'' K
Kilise mevki (Yığıntepe bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Deyr Maryam Kilisesi [ Kürtçe "Meryen manastırı" ]
E476 E1902 📖: Hokeats Vank/Hokvots Vank [ Ermenice "ruhlar manastırı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdi cılız bir harabe olan manastır rivayete göre 4. yy'da 'Aydınlatıcı' Aziz Krikor tarafından kurulmuş ve Havari Bartholomeos tarafından getirilen mucizevi Meryem ikonasını barındırmıştır. İlk kez 17. yy'da tahrip edilmiş, bir süre canlandırıldıktan sonra 1895 dolayında terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 5' 58'' D, 43° 24' 14'' K
Doluçıkın mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Kilise
1916hb 📖: Selkilise [ Türkçe "Sel (Arındı) köyü kilisesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 24'' D, 43° 51' 8'' K
Kilisa Քիլիսա ölü yerleşim - Vanadzor - Lori AM
Eski adı: Yk. Kilise [ Türkçe ]
■ 1988'den önce Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 18'' D, 44° 24' 32'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.