Kilise adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sütlüce köy - Ereğli - Zonguldak
1928 📖 Kilise
  Camili köy - Küre - Kastamonu
1943ha 📖 Kilise
1928 📖 Camili
  Madenli mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946 📖 Kiliseönü
F1935 📖 Kilise
1917h 📖 Kiseli
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Kilis il - Aa - Kilis
A870 📖 Kilis
Y180 📖 Kiliza
Y-350 📖 Kyrrhos (başka yer) [ Yun "sarı?" ]
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice «kelşô» (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Kilise
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖 Bahçeder [ Tr "bahçe kilise" ]
1912hk 📖 Kilise
Alevi yerleşimi
■ 16. yy'dan daha eski olan kilisenin İsa'nın havarilerinden 'Aziz Fadil' adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958'de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
  Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kilise
  Kesertaş mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Kilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
<1960 📖 Kilise
1928 📖 Darberi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşildere x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 Kilise [ Kr/Tr ]
E1912 📖 Kılisa aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilise mv - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Iskançelakorz Manastırı [ Erm skançelakordz "Mucize Gösteren" ]
  Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928 📖 Inzak
1916hb 📖 Kilise
E390 📖 Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
  Doluçıkın mah - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖 Kilise
1916hb 📖 Selkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km