Kilise adında 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytindağ bld - Bergama (Zeytindağ bucağı) - Izmir
k1928 K: Reşadiye
1891 S-Ay91: Kilisa
hy1890 Kiep: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Kilise nahiyesinin merkez köyü iken 1913'te Balkan Harbini izleyen ilk yer adı Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Sütlüce köy - Ereğli - Zonguldak
k1928 K: Kilise
  Madenli bld - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 Sanj: Kilise
h1917: Kiseli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kilis il - Kilis_M - Kilis
Ar: Kilis
EYu: Kyrros (başka yer)
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent idi. Daha sonra idari merkez bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Keza Süryanice kelşô (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. R > L ses evrimi Arapça ve Türkçede tipiktir. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Sakarya köy - Darende - Malatya
h1916: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hy1912 Kiep: Kilise
Alevi yerleşimi
  Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
k1928 K: Kilise
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
1960- DİE: Kilise
k1928 K: Darberi
Kürd yerleşimi
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
hy1912 k1928 Kiep, K: Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yolkonak köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
hl: Kilise
E1900- AY: Sorpiyan
1522 TT-387: Surpohan [ Erm surp Ohan "Aziz Ohannes" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köydeki ünlü Surp Ohan kilise ve ziyaretgâhı 19. yy'da İngiliz seyyah Taylor tarafından tasvir edilmiştir. SN
  Yeşildere köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Akyol köy - Silvan - Diyarbakır
k1928 K: Kilise [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Umurlu mz - Pervari - Siirt
1869, k1928 S-Di, K: Kilis
  Doluçıkın köy - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
hy1916: Selkilise
E1900- HSH: Kilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şemski) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km