haritada ara :   km  
Kilis adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Sütlüce köy - Ereğli - Zonguldak
1928 📖 Kilise
Camili köy - Küre - Kastamonu
1943ha 📖 Kilise
1928 📖 Camili
Madenli mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1946 📖 Kiliseönü
F1935 📖 Kilise
1917h 📖 Kiseli
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Kilis il - Aa - Kilis
A870 📖 Kilis
Y180 📖 Kiliza
Y-350 📖 Kyrrhos (başka yer) [ Yun "sarı?" ]
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Geç Antik dönemde, bugünkü Kilis ilini kapsayan piskoposluğun ('kaza') merkezi idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent olarak kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice «kelşô» (`kireçli`) ile de bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
■ Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Martin HARTMAN eski Kilis yerleşiminin bugünkü Kilis kent merkezinin güneydoğusunda “Tarzimehan” yöresi olduğunu belirtir. Richard KİEPERT de esli Kilis’i, bugünkü yerleşimin 3 kilometre güneybatısındaki “İlizi Bahçesi" olarak gösterir. Roma İmparatorluğu kaynaklarında “Ciliza sive Urmagiganti” sözüyle geçen yöre, YAKUT’un Mu’cemü’l-büldun ve Halil bin Şahin EZ-ZAHİRİ’nin Zübdetü Keşfi’l-Memalik adlı yapıtında Azaz’a bağlı bir köy olarak belirtilmiştir. Metin Korkmaz
Sakarya mah - Darende - Malatya
1916h 📖 Kilise
Kürt (Sünni) (Atman) yerleşimi
Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖 Bahçeder [ Tr "bahçe kilise" ]
1912hk 📖 Kilise
Alevi (Türk) (Beğdili) yerleşimi
■ 16. yy'dan daha eski olan kilisenin İsa'nın havarilerinden 'Aziz Fadil' adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958'de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kilise
Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
<1960 📖 Kilise
1928 📖 Darberi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kesertaş mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Kilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sorpiyan köyüne bağlı Kilise mahallesi iken köy merkesi bu mevkiye kaymıştır. SN
Yeşildere x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 Kilise [ Kr/Tr ]
E1912 📖 Kılisa aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kilise mv - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Iskançelakorz Manastırı [ Erm skançelakordz "Mucize Gösteren" ]
Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928 📖 Inzak
1916hb 📖 Kilise
E390 📖 Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
Doluçıkın mah - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖 Kilise
1916hb 📖 Selkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.