Kestüvan adında 1 yerleşim bulundu.
  Kesdoğan mv - Akkışla - Kayseri
1584t : Kestoğan (köy) [ Erm kastağon կաստաղօն "küçük kale, hisar" ]
1925h 📖 Kestüvan (mv)
■ Akkışla ilçesini sulayan ırmağın kaynağı ve ırmağın kendisi bu adla anılır. Antik bir yerleşimin izleri görülür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km