Keskin adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Keskin köy - Gölpazarı - Bilecik
1928 K: Keskin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Keskin köy - Merkez-Tepebaşı - Eskişehir
1928 K: Keskin
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin [ Tr "maden ocağı" ]
Yun BSt: DenekMadeni
1861: DenekKeskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının akkuzatif biçiminden kokison > keksun > keskin evrimini izlemiş olmalıdır. Gümüşhane ilinin Rumca diğer adı da Kokissós idi. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık yani `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  Keskin köy - Pervari - Siirt
1928 K: Borem
E1900 HSH: Borm * Nızar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 K: Kinekas
E1447 Md: Kinegants [ Erm ]


Grafik harita göster     haritada ara : km