Kemah adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ormancık mah - Akkuş - Ordu
1916h: Kemah
  Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
■ Tarihçi Horenli Movses kral Ardaşes (MÖ 2. yy) zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığını, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiğini anlatır. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. Erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. Erm Daranağik ve Yun Daranalia vilayet adıdır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
  Dörtağaç köy - Bitlis_M - Bitlis
1928: Kemah
E1902: Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928: Kemah
E1918: Gamax
Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km