haritada ara :   km  
Keferdiz adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖 Gerbedisso [ Sür kfar dêşo? ]
1928 📖 Keferdiz (idari bölge) [ Sür kfar "köy" ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Müslüman Arap yerleşimi azınlık olarak yaşayan Sünni Türkler ve Sünni Kürtlerde mevcuttur. Geçmişte Alevi Kürt köyüydü.
■ Sakçagözü beldesinde Alevi ve Sünni Türkler Alevi ve Sünni Kürtler Araplar ayrıca az miktarda Çerkesler mevcuttur yani tamamen karışık bir beldedir en yoğun nedir demek gerekirse Alevi Türk nüfus çoğunluktadır büyük ihtimalle yani buranın etnik yapısı ile ilgili yerinde araştırmak en mantıklı olandır Barak
Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1848z 📖 Keferdiz
Türk/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.