Keçror adında 1 yerleşim bulundu.
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946k: Geçivan
E1902: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1660eç: Keçivan
E474: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm <> `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça <> sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km