Kazancı adında 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kazancı mah - Demirci - Manisa
1928 📖 Kazancı
  Kazancı köy - Osmaneli - Bilecik
1928 📖 Kazancı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t 📖 Kazancı
■ Kasaba yakınında Aybaham adıyla bilinen Agios Paxômios kilisesi harabesi bulunur. Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Kazancı köy - Ilgaz - Çankırı
1928 📖 Kazancı
  Kazancı mah - Feke - Adana
1925h 📖 Kazancı
  Kazancı köy - Turhal - Tokat
1928 📖 Kazancı
  Kazancı mah - Kavak - Samsun
1902hb 📖 Kazancı
  Kazanç mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Memefir
  Kazancı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Hacıkîkî | Kürthacı [ Kr kîkan "aş." ]
1915h 📖 Hacıgeyiği (!)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda 'Geyiği' şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
  Kazancı mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kazancı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kazanç mah - Gevaş - Van
1928 📖 Paxvanis
E1912 📖 Paxvants [ Erm "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
  Kazancı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Kazancı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km