Kars adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kadirli ilçe - Kadirli - Osmaniye
1915hb: Karsbazar
1530t, 1865: Karsı Zulkadriye
E1274: Kars
■ MS 74 yılında Trajanus imp. tarafından kurulan Flaviopolis kenti yerinde veya yakınında olduğu anlaşılıyor. ■ İlk kez 13. yy sonlarında kaydedilen Kars adı, 11. yy'da yörede hakimiyet kuran eski Kars hükümdarı Gagik Pakraduni maiyetinden Rupen ile alakalı olmalıdır. 1920'lere dek kullanılmıştır. SN
  Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935: Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912hk: Karsi [ Erm "Kars köyü" ]
1870: Karsçık
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Kars il - Aa - Kars
Y952 e: Kars
Y17: Xórsa
Y553: Xorzanênê (idari bölge)
■ Erm yalın çoğul Kark, belirtme hali Kars, çoğul tamlayan hali Karuts Pert (Kar'lar kalesi) biçimleri 5. yy'dan beri kaydedilmiştir. Kar'ların kim veya ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı mevhum kavimle ilişkilendirilmesi fantezidir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys


Grafik harita göster     haritada ara : km